Pravděpodobnost rovna nule neexistuje. Cokoli má pravděpodobnost větší než nula, je pravděpodobné.

Každý názor, byť na první pohled sebehloupější, může ukrývat střípek moudra.

Pokud ho předem odmítnu, připravím se o možnost ho objevit.

Nic nefunguje stoprocentně. Pouze Vesmír sám…

Rovnováha nespočívá v tom, že vyvážím extrém extrémem. Rovnováha nastává

tehdy, je-li v rovnováze každý prvek systému.