O TAOISMU

Všechno je stejná energie, jen je jinak organizovaná…

TAOISTICKÁ KOSMOLOGIE

je nauka o našem světě, jeho vývoji a vztazích.

Poselství Tao-te-ťingu zní takto: kultivujte fyzické a duševní vlastnosti, abyste se stali moudrými, angažujte se a pomáhejte, aniž byste se vnucovali, a stáhněte se do pozadí, když je dílo vykonáno.

I když byly doby a místa (a stále jsou), kde se taoismus stal náboženstvím, jedná se především o filozofii. Taoisté prohlašují, že smyslem života je být šťastný, přičemž štěstí si spojují především s psychickým a fyzickým zdravím.

Základním pilířem taoismu je TČM (Tradiční čínská medicína), která je postavena především na prevenci, čínští doktoři byli placeni pouze, když měli „zdravé pacienty“.

TČM sestává z osmi paprsků:

  • Akupunktura
  • Moxování
  • Čínská masáž
  • Čínská dietologie (stravování podle osmi elementů)
  • Čínská fytoterapie (bylinkářství)
  • Čchi-kung (cvičení vč. správného nácviku dechu)
  • Taoistická astrologie
  • Feng-shui

TČM chápe člověka jako celek, jednotu těla, duše a ducha, a zdůrazňuje vzájemnou souvislost se životním prostředím. Podle ní je člověk součástí Vesmíru. To, co se odehrává ve Vesmíru, odehrává se v menší míře i v něm samém. Proto je nesmírně důležitá harmonie mezi člověkem a jeho okolím (Vesmírem) i harmonie všeho v člověku samotném.

Podstatou TČM je zákon dvou protikladných principů – jinu a yangu. Každý jev ve Vesmíru je výsledkem jejich interakce. Hybným momentem všeho dění je napětí mezi nimi, vycházející z jejich protichůdných vlastností. Jeden bez druhého existovat nemohou, v každém z nich je zárodek toho druhého (znázorněno monádou). I když zdánlivě působí proti sobě, usilují o dosažení harmonie. Každá nemoc je projevem porušení této harmonie.

Taoisté vědí, že neexistuje nic dobré ani špatné. V rámci zachování rovnováhy dobré pro jednoho může být špatné pro druhého, co je dobré dnes, nebude možná dobré už zítra… Věří, že Vesmír je přátelský a neustále ukazuje správný směr. Vědí, že vše se neustále mění, a budou-li následovat přirozený běh věcí, dosáhnou štěstí, zdraví, dlouhověkosti a nakonec splynou s věčným Tao.